Eğitimde Fırsat Eşitliği (2016)

Derneğimiz görme engellilere ışık olacak bir çok projeler üreterek hep ilklere imza atmıştır. Derneğimiz 42. Hizmet yılı kapsamında ülkemizin ciddi sorunları arasında yer alan az görenlerin eğitimlerindeki eksiklikleri ön plana çıkararak farkındalık oluşturmuş, araç gereç desteği sağlamış ve bu alandaki yetersizlikleri gidermek adına çalışmalarını hızla sürdürmektedir.

Görme engellileri (az gören ve total görme engellileri) teknoloji ile buluşturmak, eğitime, istihdama, sosyal yaşama katılımları ve bilgiye erişimlerinde fırsat eşitliği sağlamak, Görme engellileri teknolojik gelişmeler konusunda bilinçlendirmek ayrıca Teknolojik gelişmelerin görme engellilerin yoksunluklarını gidermedeki temel işlevi konusunda kamuoyu farkındalığını arttırmayı hedeflemekteyiz.

Bu hedef doğrultusunda Görme engellilerin günlük yaşamda sunulan hizmetlere ve eğitim olanaklarına erişilebilirliğini sağlayacak teknolojileri temin etmek,  Buna bağlı olarak az Görenlerle ilgili var olan teknolojilerin ülkemizde de tanınması ve uygulamasını sağlayarak, İş dünyasının talep ettiği nitelikli insan gücünü oluşturmak, yaşam kalitelerini yükseltmek. istihdam olabilecekleri yeni iş alanlarının önünü açmak ve  insan kaynaklarını güçlendirmektir.

İhtiyacımız olan ise günümüz koşulları ve görme engellilere yönelik teknolojiler (yazılım donanım ve araç/gereç ) dir. Teknolojik gelişmelere yönelik hazırlanan projemiz ile görme engelliler; Braille üniteler ile bilgiye erişebilmeyi, diğer materyaller ile de bağımsız hareket ve erişilebilirlik becerilerini artırarak mutlu, üretken, yaratıcı bireyler olarak toplumda yerlerini alacak ve  psikolojik, sosyal gelişimlerinin desteklenmesine katkıda bulunacaktır.