Misyon

40 YILDIR OLANAK VERİP OLANAKSIZI İSTİYORUZ!…
Sokağa çıkabilen engelli eğitim alıp, istihdam olur; üretebilir, topluma karışıp, hayatı paylaşabilir…
Derneğimizin kuruluş tüzüğüne uygun olarak misyonumuz:
Körlüğün önlenmesi, göz sağlığının korunması,
Görme Engellilerin sorunlarının tespiti ve çözüm yollarının bulunması,
Az gören ve körlerin eğitim ve istihdamlarının desteklenmesi, iş ve meslek sahibi olmalarını, topluma yararlı hale gelmelerini temin ile göz sağlığının korunması için gerekli çalışmaları yapmak, körlüğü önleyici ve tedavi edici tedbirleri alarak, görme özürlülerin ekonomik, sosyal, kültürel, hukuki hak ve çıkarlarının korunup geliştirilmesi ile yaşamın her alanında etkin bireyler olarak toplumsal yaşama katılımlarını sağlamaktır.