Tarihçe

Ülkemizde görme özürlülerin kabiliyetlerine göre eğitim ve öğrenimlerini desteklemek, iş ve meslek sahibi olmalarını, topluma yararlı hale gelmelerini temin ile göz sağlığının korunması için gerekli çalışmaları yapmak, körlüğü önleyici ve tedavi edici tedbirleri olarak, görme özürlülerin ekonomik, sosyal , kültürel, hukuki hak ve çıkarlarının korunup geliştirilmesi ile yaşamın her alanında etkin bireyler olarak toplumsal yaşama katılımlarını sağlamak amacıyla 06.11.1974 yılında İstanbul- Kadıköy de kurulmuştur.
Derneğimiz 05.05.1978 gün ve 7/15782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla KAMU yararlı derneklerden sayılmıştır.