5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu

 

 

 

ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNU

Kanun Numarası : 5809

Kabul Tarihi : 5/11/2008

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 10/11/2008 Sayı : 27050 (Mükerrer)

İlkeler 

MADDE 4 – …..

  1. k) Teknolojik yeniliklerin kullanılması da dahil olmak üzere özürlü, yaşlı ve sosyal açıdan korunmaya muhtaç diğer kesimlerin özel ihtiyaçlarının dikkate alınması.