Parmakların Ucundaki Dünyalar

PARMAKLARIN UCUNDAKİ DÜNYALAR BRAİLLE MASAL VE HİKAYE KİTAPLARI PROJESİ
Bilgiye ulaşmak herkesin hakkıdır! Gerçeğinden yola çıkarak………
Ülkemizde görme engelli çocuklar için mevcut 16 adet ilköğretim okulu bulunmaktadır.
Bu okullarda yaklaşık 2000, kaynaştırma eğitiminde yaklaşık 3000 olmak üzere toplam
5000 öğrenci görme engelli öğrenci eğitim almaktadır.
Ülkemizde görme engelli öğrencilerin ders kitaplarını basan tek matbaanın oluşu ve yıl
içinde ders kitaplarının basımını yaparken bile yetersiz kaldığı maalesef tespitlerimiz
arasındadır. Kaldı ki bu okullarda okuyan görme engelli öğrencilerin masal ve hikaye
kitapları bulunmamaktadır.
Bu proje ile Görme Engelli Öğrencilerin:
Kabartma (Braille Masal ve Hikaye Kitapları ile Görme engelli öğrencilerin okuma ve
yazma eğitimleri desteklenecek,bilişsel farkındalıkları ve başarıları artacak.
Okuma kültürü edinecekler
Türk ve Dünya Kültürünün evrensel karaterlerini tanıyıp, diğer kültürlerle tanışacaklar.
Yeni kavramlar ve terimler öğrenerek bilgi dağarcıkları gelişecek, düşünce biçimleri
zenginleşecek.
Türkçenin doğru ve güzel kullanımını öğrenecekler.
Ders dışı vakitlerini değerli kılacak
Eğlenirken düşünmeye yönelik, imgelem ve yaratıcılıklarını geliştirmelerine destek
olmaktır.
Derneğimizin 40. Hizmet Yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle
25 Nisan 2014 tarihinde PARMAKLARIN UCUNDAKİ DÜNYALAR Projeyi
gerçekleştirerek görme engellilerin eğitimlerinde ki bir eksikliğin giderilmesi yönünde
toplumsal farkındalık oluşturmuş ve söz konusu okulların M.E.B onaylı kabartma 61
kitaptan oluşan masal ve hikaye kitaplarına kavuşmaları sağlanmıştır.