Destek Ver Görünür Olsun

DESTEK VER GÖRÜNÜR OLSUN….
Ülkemizde sayıları 2,5 milyonu bulan ve ülkemizin ciddi sorunları arasında yer alan,
henüz temel eğitimde müfredatı bulunmayan, görüşleri % 3 e kadar azalan herhangi bir
cerrahi ve medikal müdahale ile iyileşme sağlanamayan görme engelliler kapsamında
bulunan “Az Görenlerin” eğitimlerini ve bilgiye erişimlerini sağlayan teknolojilerin,
donanım ve yazılımlarını temin ederek toplumsal farkındalık oluşturulması hedeflenmiştir.
Bu amaç doğrultsunda total görmeyenler ve az görenlerin eğitimlerine destek olmak
amacıyla ” DESTEK VER GÖRÜNÜR OLSUN ” yardım kampanyası İstanbul Valiliği İl
Dernekler Müdürlüğünün 20/08/2015 tarih ve 43272 sayılı izinleri doğrultusunda 19 Haziran 2016 tarihinde projemiz gerçekleşmiştir.