Yeni Ufuklar Zaman ve Süreç Yönetimi Projesi

YENİ UFUKLAR ZAMAN VE SÜREÇ YÖNETİMİ PROJESİ
Ülkemizde görme özürlülerin sorunlarını saptamak ve uygun çözüm yollarını belirlemek,
eğitim, istihdamlarını ve kişisel gelişimlerini desteklemek ve yaşamın her alanında etkin
bireyler olarak toplumsal yaşama katılımlarını sağlamak amacıyla Derneğimizin 40.
Hizmet Yılı nedeniyle ülkemizde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı İstanbul
Altınokta Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezi ve Ankara Yenimahalle Görme
Engelliler Rehababilitasyon Merkezi kursiyerlerine YENİ UFUKLAR ZAMAN VE SÜREÇ
YÖNETİMİ PROJESİ nin ilki İstanbul Emirgan Altınokta Görme Engelliler Rehabilitasyon
Merkezi Kursiyerleri için 19 Aralık 2014 tarihinde ikinci Ankara Yenimahalle Görme Engelliler
Rehabilitasyon Merkezinde ise  15 Mayıs 2015 tarihinde Sosyal Sorumluluk Projesi
Kapsamında Rehabilitasyon merkezlerinde temel ve mesleki eğitim alan yetişkin görme engelliye ( az gören ve görmez)
– Engelliliğin getirdiği fiziki yetersizliğin ötesinde yakın çevrenin, toplumun ve sosyo-
ekonomik koşulların etkisi ile hayatlarında baskın olan öğrenilmiş çaresizlik
olgusunun dayattığı kısır döngüye karşın,
–  Sahip oldukları kapasiteleri ve yetenekleri konusunda farkındalık sağlamak.
–  Yapabilecekleri, hayata katabilecekleri değerleri oluşturmak için “Olumlu Yeni
Hedefleri Saptamak” Hedefleri gerçekleştirmek için gerekli süreçler belirlemek,
Süreçleri hayata geçirebilme, zaman yönetimi konusunda stratejiler geliştirmek
için;
Kişisel Gelişim Uzmanı, Eğitmen Mehmet ÇELENK tarafından interaktif seminer verilmiş
olup, katılımcılara sertifika ve projenin anlamı gereği kursiyerlere konuşan, kabartma ve
büyük puntolu saat hediye edilmesi gerçekleştirilmiştir.