Konuşan Sihirli Karekodlar ile Bilgiye Erişim Projesi

KONUŞAN SİHİRLİ KAREKODLAR İLE BİLGİYE ERİŞİM PROJESİ
Görme engelli ve disleksili (öğrenme güçlüğü çeken) kişilerin kültürel ve düşünsel
gelişimlerini destekleyen, önemli ve bütüncül bir sosyal sorumluluk projesidir.
Amacımız; toplumsal farkındalık oluşturulması görme engellilerin bilgiye erişimlerinde
bütüncül yaklaşımlar konusunda bir ilki gerçekleştirmektir.
Engel grupları içinde görme engelliler, gerekli teknolojiler ve eğitim materyalleri
sağlandığında en başarılı olan, kendi potansiyel kapasitelerini en yüksek düzeyde hayata
aktaran, çağın getirdiği istihdam alanlarının yanı sıra bilgisayar proğramcılığı, sistem
mühendisliği gibi soyut düşünme ve teknoloji transferi gerektiren, ekonomik getirisi
yüksek alanlarda istihdam olan guruptur. Bu proje ile toplumun dezavantajlı gruplarından
biri olan göme engellilerin pozitif motivasyonlarına katkı sağlanmış olunacaktır.
Braille baskı, e-kitap, sesli kitap gibi uygulamaların tek başına yeterli ve bir diğerine
tercih edilecek üstünlükte olmayıp, zor bir üretim süreci ve ekonomik olarak maliyetli bir
uygulamadır. Görme engellilerin, kitap, dergi, katalog vb. dökümanlara erişimlerini
eşitleyen sesli kare kod sisteminin VOICEYE KAREKOD UYGULAMA YAZILIMI
uygulaması ve yayınevleri tarafından tercih edilmesi, engellerin kaldırılması ve bilgiye
erişimde bütüncül bir platform oluşturulması için önemli bir adım olup, karekod
uygulaması ile kitap hazırlamak pratik ve ucuz bir uygulamadır.

Derneğimizin  ” KONUŞAN SİHİRLİ KAREKODLAR İLE BİLGİYE ERİŞİM PROJESİ”

 önemli ve bütüncül bir sosyal sorumluluk projesidir. Derneğimiz bu bilinçle öncelikle

İşbankası ve Yapı kredi Bankası kültür yayınlarının böyle bir uygulamayı tercih

etmeleri konusunda öncülük yapmıştır.

slide_6    slide_5