Hizmet Konularımız

KAMUYA YARARLI NİTELİKTEKİ ÇOK ÖNEMLİ HİZMET KONULARIMIZ;

a) KÖRLÜĞÜN ÖNLEMESİ VE TEDAVİLERİ
• Göz sağlığı taramalarının ülke genelinde yaygınlaştırılması.
• Yakın akraba evliliklerine yasal ve sosyal açıdan engel olunması için kamuoyu oluşturulması.
• İş yerlerindeki iş güvenliği önlemlerinin artırılması.
• Trafik kazalarının en aza indirilmesi konusunda yapılan çalışmalara destek verilmesi.
• Sosyal güvenliği olmayan görme özürlü vatandaşlarımızın tedavileri ve gözlük ihtiyaçlarının karşılanması, gerektiğinde göz ameliyatlarının bütçe imkanları dahilinde yapılması.
b) EĞİTİM HİZMETLERİ
• Görme özürlü vatandaşlarımızın eğitimiyle ilgili hizmet veren tüm kuruluşlarla işbirliği yapılması.
• Öğrencilerin eğitim ders araç ve gereçlerinin temini.
• Görme özürlü öğrencilerin bilgisayar ve bilişim sistemleri gibi eğitim ve bilgiye erişim sistemlerinde teknolojiden faydalanmalarının sağlanması.
• Öğrenci burslarının desteklenmesi.
c) REHABİLİTASYON VE İSTİHDAM SORUNLARI
• Rehabilitasyon Merkezlerinin artırılması.
• Rehabilitasyon merkezlerinde verilen eğitimin kalitesinin
artırılması.
• Sosyal devlet olmanın gereği özürlüye iş verilmesi veya işsizlik
Tazminatı ödenmesi konularında yapılan çalışmalara destek
Verilmesi.
d) ÖZÜRLÜNÜN YASAL HAKLARI İLE İLGİLİ SORUNLAR
• Özürlü sağlık kurulu raporu
• Özürlü maaşı
• Özürlülerde Özel Eğitim Hizmetleri
• Bakım Hizmetleri
• Özürlülerde Vergi İndirimi
• Özürlülerde Emeklilik
• Malulen Emeklilik
• Özürlü çocuk istihdamının engellenmesi
• Özürlülerde Sınav yönetmeliği
• Özürlülerin yaşamlarını kolaylaştıran tüm ortez, protez, cihaz ve medikal malzemelerin alımında devlet katkısının artırılması.