OKUMA-YAZMA BECERİLERİ İÇİN SINIF ORTAMINDA YAPILACAK UYGULAMALAR

Okuma-Yazma Becerileri İçin Sınıf Ortamında Yapılacak                        

                                   Uyarlamalar

Oturma Düzeni

 

 • Öğrenci sınıfın aydınlık bir yerine ancak perdeye arkası dönük olarak oturtulmalıdır. Gün ışığının karşıdan gelmesi öğrencinin görmesini olumsuz biçimde etkileyebilir.

 

 • Öğrenci tahtayı rahatça görebileceği bir yere oturtulmalıdır. Sınıfta beyaz tahta kullanılıyorsa öğrencinin oturduğu yerden tahtanın parlayıp parlamadığı kontrol edilmelidir. Tahta parlarsa bu durum öğrencinin tahtada yazılı olanları görmesini olumsuz etkileyecektir. Eğer sınıfta kara tahta kullanılıyorsa tahtanın her zaman temiz olmasına dikkat edilmelidir. Aksi halde öğrenci tebeşir tozuyla kaplı tahtada yazılı olanları görmede zorlanabilir.

Ders Kitapları, Defter ve Kalem, Okuma-Yazma Çalışmaları

  • Az gören öğrenciler okudukları materyali daha iyi görebilmek için gözlerine yaklaştırmak isteyebilirler. Burada dikkat edilecek en önemli konu, başın sayfa üzerine eğilmesi değil. Sayfanın göze yaklaştırılmasıdır. Sayfanın üzerine eğilerek çalışmak boyun ve sırtta yorgunluğa yol açtığı gibi, başın gölgesinin sayfanın üstüne düşmesinden dolayı görmeyi zorlaştırır. Okunacak materyalin göze yaklaştırılması amacıyla okuma stantlarından ya da kalın klasörlerden yararlanılabilir.
  • Ders kitaplarının sayfa düzeni, öğrenci için görsel karşılık yaratacak biçimde olabilir. Bu durumlarda öğrencinin çalıştığı kısımlar dışındaki kısımların bir kâğıtla kapatılması yoluna gidilebilir. Öğrenci okurken sık sık satırı kaybediyor veya alt satırdan okumaya devam edeceği yerde aynı satıra geri dönüyorsa koyu renkli fon kartonundan hazırlanacak bir okuma penceresi kullanılabilir.

 

 • Öğrenciye kitap okutulurken zaman tanımak gerekir. Diğer öğrencilere göre okuma sırasında daha çabuk yorulabilir. Bu durumda öğrenciye dinlenmesi için kısa molalar verilmelidir.

 

  • Öğrencinin daha kolay yazabilmesi için satır çizgileri koyu renk kalemle belirginleştirilmiş deftere gereksinimi olabilir. Böyle defterleri hazırlaması aileden istenebilir.

 

 • Öğrencinin kalemi uygun yerden tutması ve parmaklarının daha az yorulması için kırtasiyelerde bulunan parlak renkli tutuculardan yararlanılmalıdır.

 

  • Öğrenci yazı yazarken B veya 2B kurşun kalem kullanırsa, yazısı daha koyu renkli olacak ve kendi yazdıklarını görmesi kolaylaşacaktır. Bazı durumlarda kurşun kelem yerine keçe uçlu kalem kullanılması uygun olacaktır. Sınıf öğretmeni öğrenciyi gözleyerek yazı yazarken kurşun kalem mi keçeli kalem mi kullanılmasının daha uygun olduğuna karar verilmelidir.
  • Matematik derslerinde kullanılan kareli defterler görme yetersizliği olan öğrencilerin yazılarının okunaksız olmasına, işlemlerin düzgün yazılmamasına yol açabilir. Bu nedenle bu öğrenciler matematik derslerinde ya çizgili defter kullanmalı ya da kareli defteri kullanmada güçlüğü varsa rehber çizgilerle işlem yazması için uyarlamalar yapılmalıdır.
  • Görme yetersizliğinden etkilenen öğrencilerin iyi gören çocuklara göre daha fazla yazmaya hazırlık çalışması yapması gerekebilir. Bu çalışmalara gerektiği kadar fazla yer verilmesi öğrenciler yazmaya geçtiklerinde yazılarının okunaklı olmasına yardım edecektir.

 

 • Tahtadaki yazıları görmede ve defterlerine geçirmede zorlanıyorlarsa tahtaya yazılacak konuların kâğıda yazılmış bir kopyasının öğrencinin sırasına konulması yararlı olacaktır.
 • Öğretmenin tahtaya yazı yazarken, yazdıklarını sesli olarak tekrarlaması da öğrencinin tahtada yazılanları defterine geçirmesini kolaylaştırır.
 • Öğrencilere fotokopi ile çoğaltılmış materyaller dağıtıldığında az gören çocuklara silik olamayan kopyaların verilmesi sağlanmalıdır.
 • Öğretmen yeni bir fiş verirken ya da  cümle, kelime, hece çözümlemesi yaparken bu işi görme yetersizliği olan öğrencinin kolayca izleyebileceği bir mesafede ve öğrencinin göz hizası seviyesinde yapmalıdır. Öğretmenlerin bu tür önemli sunuları öğrencinin iyi göremeyeceği bir mesafeden ve göz hizasından yüksekte yapması onun okuma çalışmalarında beklenen başarıyı gösterememesine yol açabilir. Öğretmen fişleri tahtaya yazarken görme yetersizliği olan öğrenciler harflerin yazılış yönünü izlemekte güçlük çekebilir. Bu nedenle öğretmenin fişi öğrencin defterine onun izleyebileceği biçimde yazması öğrencilerin harfleri doğru yazmayı öğrenmesi için gereklidir.
 • Yazılı görevler ve sınavlar için öğrenciye eğer gereksinimi olduğu görülüyorsa ekstra zaman verilmelidir.
 • Öğretmen ders sırasında mevsim şeridi, poster, harita gibi görsel materyallerden yararlanıyorsa görme yetersizliği olan öğrencinin bu materyallere daha yakından bakması sağlanmalıdır.