GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLAR İÇİN PROĞRAM VE MATERYAL UYGULAMALARI

ÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLAR İÇİN PROGRAM VE MATERYAL UYARLAMALARI

 

Görme yetersizliği olan çocukların eğitim süreçleri içinde bazı program uyarlamalarının yapılması gerekmektedir. Bu uyarlamalar, okuma-yazma, yönelim ve bağımsız hareket becerileri, matematik, sosyal bilgiler ve fen bilgisi ile günlük yaşam becerileri alanlarındadır.

 

OKUMA YAZMA

Görme engelli çocuklar İçin Okuma Yazma Becerileri

Görme yetersizliği olan öğrencilerden öğrenme amacıyla birincil duyu kanalı olarak dokunmayı kullanan öğrenciler okumayı Braille alfabesi ile öğrenirler. Braille alfabesi iki sütunda yer alan altı noktanın çeşitli kombinasyonları ile harflerin rakamların, noktalama işretlerinin, matematik işaretlerinin, müzik notalarının oluşturulduğu bir alfabe sistemidir.

Görme yetersizliği olan çocuklar Braille alfabesi ile yazılmış yazıları parmak uçları ile dokunarak okurlar. Braille alfabesini kullanarak yazı yazmak için iki tür araç vardır. Bunlar, Braille daktilosu ile tablet ve kalemdir. Braille daktilosu üzerinde altı tane tuşun bulunduğu bir daktilodur. Tuşların her biri altı noktadan birini yazmak için işlev görür. Yazılan harfte kaç nokta varsa o noktaları yazmak için gerekli tuşlara aynı anda birlikte basmak gerekir. Tablet, üzerinde altı noktalı hücrelerin bulunduğu bir yazma çerçevesidir. Tablete kâğıt takıldıktan sonra tahtadan ya da plastikten tutma yeri olan çiviye benzer bir kalemle yazılır. Tablette yazı yazmak için harfleri tersten yazmak gerekmektedir. Bu nedenle yazmayı yeni öğrenen çocukların kullanırken güçlük yaşayabileceği bir yazma aracıdır. Yazmayı yeni öğrenen çocukların Braille daktilosunu kullanmaları önerilmektedir.

 

Az Gören Çocuklarda Okuma Yazma Becerileri

Az gören öğrenciler için etkili okuma yazma aracının seçimi çok önemlidir. Ülkemizde Aileler ve okul yöneticilerinde, göz hekimi tarafından az gören olarak belirlenen öğrencilerin basılı materyalle okuma yazma öğrenmesi gerektiğine ilişkin bir görüş bulunduğu gözlenmektedir. Ancak göz hekiminin ölçtüğü uzak görme keskinliğinin yakın görme becerileri olan okuma ve yazmada ne kadar etkili kullanılacağı göz hekimince belirlenemez. Aynı görme keskinliğine sahip öğrencilerin görmelerini kullanma düzeylerinin farklılaştığı bilinmektedir. Bu nedenle göz hekiminin az gören olarak belirlediği çocuklar mutlaka eğitsel değerlendirmeden geçirilerek, basılı materyali okul çalışmaları ve gündelik yaşamda etkili olarak kullanabilecek çocuklara basılı materyallerle okuma yazma öğretilmelidir.