GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLAR İÇİN KAYNAŞTIRMA

Görme Yetersizliği Olan Çocuklar İçin Kaynaştırma

Kaynaştırma, yetersizliği olan çocukların yaşıtlarından ayrılmadan eğitim görmesi ve bütünleşmenin sağlanması için en uygun eğitim ortamı olarak görülmektedir. Yetersizlikten etkilenen çocukların içinde kaynaştırmaya en uygun gruplardan bir de görme yetersizliği olan çocuklardır. Görme yetersizliği olan çocukları ayrı eğitim ortamlarında eğitim görmelerinin sakıncaları olmakla birlikte son yıllarda kaynaştırmanın sakıncaları üzerinde de durulmaktadır.

Normal okul sisteminin görme yetersizliği olan çocukların bağımsız yaşayabilmeleri için gerekli becerileri kazandırmada yetersiz olabileceği ifade edilmektedir. Görme yetersizliği olan çocukların bağımsızlığa hazırlanabilmeleri için gerekli olan sosyal beceriler ve günlük yaşam becerileri, yönelim ve bağımsız hareket becerileri, destekleyici teknolojileri kullanma, meslek eğitimi, gibi alanlar normal okul programlarının içinde yer almamaktadır. İdeal koşullarda, çocukların eğitsel gereksinimleri saptanıp bu gereksinimler doğrultusunda programlar hazırlansa bile, program amaçlarının gerçekleşmesi için gerekli personel ve materyal desteğinin görme engelliler okullarındaki yoğunluk ve süreklilikte sağlanması ülkemiz koşullarında mümkün görünmemektedir. Bu nedenle, görme yetersizliği olan çocuklar için yoğun personel ve araç desteğinin sağlanabileceği görme engelliler okulları onların bağımsızlığa daha iyi hazırlanabilecekleri eğitim ortamları olarak görülmektedir.

Görme engelliler okullarının öğrencileri bağımsızlığa daha iyi hazırlayabilmek için programlarında bazı değişikliklerin yapılması gerekmektedir. Sosyal beceriler, günlük yaşam becerileri ve bağımsız hareket becerileri, okul programında en az akademik beceriler ölçüsünde yer almalıdır. Okullar destek teknoloji araçları ile donatılmalı ve bu araçların öğrenciler tarafından etkili bir biçimde kullanılması sağlanmalıdır. Ancak bu koşullar sağlandığında görme engelliler okulları görme yetersizliği olan çocukları bağımsızlığa hazırlayan kurumlar olma niteliğini kazanacaklardır.