GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN DESTEKLEYİCİ TEKNOLOJİLER

Görme Yetersizliği Olan Bireyler İçin Destekleyici Teknolojiler

Okul ve iş yaşamı bireyin bilgiyi toplaması ve kullanmasından büyük ölçüde etkilenir. Görme yetersizliği olan çocuğun yaşıtlarıyla eşit miktarda bilgiyi elde edip kullanması için ona teknolojik destek sağlanmalıdır. Destekleyici teknoloji aracı en genel anlamda yetersizlikten etkilenen bireyin işlevsel yeteneklerini ortaya çıkarmasını ve kullanmasını sağlayan araçlar olarak tanımlanmaktadır.

Destekleyici teknoloji araçları arasında bilgisayar donanım ve yazılımları, konuşan kitaplar, optik ve optik olmayan yardımcılar, elektronik yardımcı araçlar, standart ve elektronik bağımsız hareket araçları sayılabilir.

Bilgisayar Yazılım ve Donanımları: Bilgisayar ekranındaki yazıları seslendiren programlar normal yazıyı Braille alfabesine çeviren programlar, bir tarayıcı yardımıyla basılı materyali bilgisayara aktarıp, seslendiren programlar ve Braille çıktısı veren yazıcılar bunlar arasında sayılabilir.

Optik ve Optik Olmayan Yardımcı Araçlar: Optik araçlar arasında Teleskopik ve tele-mikroskobik gözlükler, ayaklı ve el büyüteçleri, optik olmayan araçlar arasında ise büyük puntolu kitaplar, konuşan kitaplar, okuma pencereleri, okuma stantları sayılabilir.

Elektronik Yardımcı Araçlar: görüntüyü büyütmeye yarayan tepegözle, kapalı devre televizyon sistemleri, sentetik sesle konuşan saat ve hesap makineleri, elektronik yardımcı araçlar arasında sayılabilir.

Standart ve Elektronik Bağımsız Hareket Araçları: Okul öncesi dönemde ve yetişkinlerin kullanması için desenlenmiş standart bastonlar, lazer teknolojisiyle engel algılamayı sağlayan bastonlar bu araçlar arasında sayılabilir.